Här introducerar vi Martin och hans ”Maverick Challenge” som vi ska hjälpa honom uppnå!