Under bilresan upp till Göteborg så pratar Chadi och Daniel om hur man undviker att börja om från noll om man har varit borta ifrån träningen.