Här går vi igenom träningsstrukturens betydelse för dina resultat.